Feedback ontvangen; ook een kunst. 7 tips

Feedback ontvangen; ook een kunst. 7 tips

1 17575

Jolande Bernards

Jolande Bernards helpt teams en individuen hun gedragsrepertoire uit te breiden of te verbeteren door bewustzijn over hun drijfveren. Zij zet daarvoor de drijfveertesten en feedbackspiegels van Management Drives in. Door bewustzijn van gedrag en communicatiestijl ontstaat meer (team)effectiviteit en betere samenwerking.

Feedback is geen kritiek of beoordeling en niet bedoeld om iemand persoonlijk te raken. Het is juist een uitstekend middel om als team te leren om effectief samen te werken, betere resultaten te boeken, blinde vlekken te verkleinen en ga zo nog maar even door. Bovendien is feedback geven en ontvangen een wederkerige zaak, je hebt als ontvanger zeker invloed op het hele proces van feedback. Maar hoe reageer je op een goede manier op de feedback die je ontvangt? Hier volgen de tips:

  1. Luister geïnteresseerd. Dus kijk de persoon die tegen je praat aan en let op je non-verbale communicatie. Het zogenaamde ‘hummen”,  je bovenlichaam naar je gesprekspartner toebuigen en een open houding maakt een geïnteresseerde indruk.
  2. Neem de tijd, je hoeft niet meteen te reageren. Als we negatieve feedback krijgen reageren we vaak als een bok op de haverkist maar het helpt je om even adem te halen en na te denken over wat je vindt van de feedback. Bij positieve feedback: neem het compliment aan zonder het klein te maken.
  3. Vraag door als je iets niet begrijpt. Zeker als er begrippen gebruikt worden die tot verwarring kunnen leiden of als je niet weet wat er bedoelt wordt. Je kunt ook naar situaties of voorbeelden vragen.
  4. Laat het weten als je het meteen begrijpt. Als je snapt waar het over gaat laat dat dan ook merken.
  5. Bespreek verbeteracties. Bij negatieve feedback kun je beter energie steken in verbeteracties dan in het weerleggen van de negatieve feedback. Je komt anders te snel in een ‘welles-nietes’ spel waar uiteindelijk niemand iets mee opschiet.
  6. Vraag je af hoe anderen je kunnen helpen. En vooral ook: wie.  Misschien is het de feedbackgever zelf wel. Stel je kwetsbaar op en vraag om hulp.
  7. Stel jezelf een termijn om je doelen te realiseren. Je houdt jezelf scherp én aan het werk als je een eindtermijn stelt waarop je je doel bereikt hebt.

1 REACTIE

  1. Commentrix quote: Feedback hoort bij bedrijfscommunicatie op nummer één te staan. Want wie een boodschap verstuurt en vervolgens geen feedback ontvangt, werkt in het luchtledige. Zonder terugkoppeling weet je immers niet of en hoe jouw boodschap is aangekomen.

Plaats een reactie