Guru’s in het bedrijfsleven en business spiritualiteit, zin of onzin?

Guru’s in het bedrijfsleven en business spiritualiteit, zin of onzin?

0 632

‘Sterrenwichelaars en leggers van tarotkaarten die de top van het bedrijfsleven adviseren bij belangrijke beslissingen. ‘Dat riekt toch sterk naar incompetentie.’

Zonnekoning Lodewijk de XIV was een groot liefhebber van tarot. Koningin Juliana liet zich in de jaren zestig ­ tot afgrijzen van Prins Bernard ­ adviseren door gebedsgenezeres Greet Hofmans. En Deepak Chopra kan niet voor niets vijftigduizend dollar vragen voor een lezing.

De populaire spirituele arts hielp naar verluidt Bill Clinton door de Lewinsky-affaire heen en naast docent spiritueel leiderschap aan de universiteiten Harvard en Stanford is hij de persoonlijke coach van menig bestuursvoorzitter. Business en spiritualiteit: het lijkt enorm met elkaar in tegenspraak. Profit en resultaat staan in onze ogen lijnrecht tegenover de aan paragnosten en andere spiritueel begaafden toegedichte zweverigheid.


Bron: Intermediair


“Zweefteef” noemde laatst iemand mij. Het is niet de eerste keer dat ik dergelijke charmante termen aanhoor. En als ik heel eerlijk ben begrijp ik het beeld wel dat mensen bij mijn werk en van diverse collega’s hebben. Ook ik kom in het spirituele wereldje veel zweverige denkbeelden van mensen tegen waar ik soms grote bedenkingen bij heb. Maar veel vooroordelen hebben te maken met het feit dat mensen vaak niet echt weten wat bepaalde dingen nu werkelijk zijn. Daarnaast worden termen als paranormaal en spiritueel door elkaar heen gebruikt alsof dat hetzelfde zou zijn. Niets is echter minder waar.


Toekomst voorspellen met de tarot?


Tarot is bijvoorbeeld geen hulpmiddel om de toekomst te voorspellen. En toch wordt het op die manier door veel paragnosten gebruikt. Dan kom je eigenlijk meer op het terrein van de waarzeggers op de kermis terecht, die in hun glazen bol kijken om jou de toekomst te voorspellen. En op die manier krijgt de tarot in de volksmond een betekenis die zij eigenlijk van oorsprong niet heeft. Wat is de tarot dan wel? Het is een middel om inzicht te verkrijgen in zowel zaken die al bewust, maar vooral onbewust aanwezig zijn bij mensen. Ons onderbewuste speelt een veel grotere rol in ons leven dan de meeste mensen beseffen. En veel van de keuzes die wij en anderen maken zijn vaak gebaseerd op dat wat in ons onderbewuste aan overtuigingen al aanwezig was. De tarot helpt je om dat zichtbaar te  maken, om daar inzicht in te krijgen.


Als iemand bijvoorbeeld een onbewust negatief zelfbeeld heeft,  zal hij of zij als vanzelf richting negatieve situaties trekken die dat negatieve zelfbeeld en de bijbehorende overtuiging: “Zie je wel, dat ik niets waard ben” zullen bevestigen. In die zin is de toekomst voorspellen, als je inzicht hebt in die onbewuste overtuigingen, dus eigenlijk redelijk eenvoudig. Het doel van een tarotlegging is echter niet om de toekomst te voorspellen  maar om te laten zien welke onbewuste overtuigingen tot welke uitkomst zullen leiden. Zodat je daar bewust iets aan kunt veranderen en daarmee je toekomst dus een positieve wending kunt geven.


Dat inzicht kun je ook krijgen over andere mensen: je partner, je kinderen, vrienden, collega’s, medewerkers, klanten, etc, etc. Op die wijze kun je het dus wel degelijk gebruiken voor een bedrijf. Inzicht krijgen in processen, in de groepscultuur, compagnons of klanten zodat je je eigen keuzes af kunt stemmen op wat er werkelijk leeft bij die ander. Of om bijvoorbeeld de communicatie te verbeteren daar waar het je niet duidelijk is hoe om te gaan met een situatie in het bedrijf. Tarot wordt ook wel eens de psychologie van het onderbewuste genoemd en dat is een veel betere benaming dan een stel kaarten die je kunt gebruiken om de toekomst te voorspellen.


Paragnosten


Een paragnost doet in principe hetzelfde maar maakt gebruik van helderziendheid, heldervoelendheid of helderhorendheid. Ook daarbij geldt echter dat de voorspellingen die worden gedaan geen vaststaande gegevens zijn. Ook daar krijgt een paragnost een beeld te zien van wat er kan gebeuren als het pad dat tot dan toe gevolgd werd, gevolgd zal blijven worden. Besluit iemand om de volgende dag een andere keuze te maken dan verandert ook direct het toekomstbeeld. Een paragnost die dat niet goed uitlegt, daar heb je eigenlijk niet zo veel aan. Want als je dan erg veel waarde hecht aan een toekomstvoorspelling dan word je afhankelijk van de waarnemingen van een paragnost of kaartenlegger. Terwijl het doel van een consult juist zou moeten zijn om je door middel van inzichten onafhankelijker te maken. Onafhankelijker omdat je je meer bewust wordt van je eigen onbewuste motieven en die van anderen. Waardoor je een bewuste keuze kunt maken om dat zo te laten of er actief mee aan de slag gaat om daar verandering in aan te brengen.


Paranormaal en spiritueel


Daarnaast worden de termen spiritueel en paranormaal door elkaar heen gebruikt alsof dat om hetzelfde zou gaan. Dat is echter niet zo. Spiritualiteit of een spiritueel pad bewandelen heeft veel meer te maken met doorzien van je eigen ego en trachten daar bovenuit te stijgen. En je te verbinden met een hoger doel in je leven. Dat hogere doel hoeft absoluut niets te maken te hebben met het bedrijfsleven. Het kan jouw hogere doel zijn om bijvoorbeeld vol liefde je kinderen op te voeden, of timmerman te zijn en met zorg meubelen voor anderen maken. Het kan in principe alles zijn. In die zin hoeft spiritualiteit dus niets met het bedrijfsleven te maken te hebben. Business spiritualiteit zoals het nu in de markt gezet wordt, is ook niet iets dat ik toejuich. Omdat het in mijn ogen iets persoonlijks is, waarbij ieder mens hier op aarde door middel van de vrije wil het pad kan zoeken dat het beste bij hem of haar past. Indien een werkgever spiritualiteit als onderdeel van een bedrijfscultuur gaat maken krijgen medewerkers dus een bedrijfs-spiritualiteit opgelegd die het belang van het bedrijf dient. Spiritualiteit dient in mijn ogen de groei van het individu te ondersteunen op zijn of haar eigen individuele pad. Een concept als business spiritualiteit zou dus wel eens haaks kunnen staan op het pad dat goed is voor een individu en kan daardoor in mijn ogen niet zo neergelegd worden met een commercieel doel.


Spiritualiteit in het bedrijfsleven


Ik denk dat een visie en een missie van een bedrijf duidelijk maken, ook de juiste medewerkers aantrekt die daarbij passen. Die visie kan een idealistische zijn, maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn. In mijn ogen worden zaken als bedrijfscultuur, visie en missie in het concept ‘business spiritualiteit” met elkaar verward. Daarnaast hebben mensen recht op hun eigen geloof en ook ongeloof. Een atheïst moet niet opgelegd krijgen dat hij zich opeens de zin van het bestaan of van zichzelf moet gaan bevragen. Dat valt onder zijn persoonlijke levensovertuiging. Maar diezelfde atheïst kan heel goed een zeer bevlogen medewerker zijn, maar op grond van andere overtuigingen of mogelijk karaktereigenschappen. Zo ook heeft een Moslim, een Christen of aanhanger van welk geloof dan ook het recht om die overtuigingen met bijbehorende levensstijl te behouden.

M.i. is het eenvoudiger voor zowel een bedrijf als voor de medewerkers, om een bedrijfscultuur te definiëren, waarbinnen normen en waarden gelden over hoe men graag met zaken en met elkaar omgaat. Dat doet in mijn ogen meer recht aan het recht op een eigen geloofsovertuiging dan dat het concept van business spiritualiteit dat doet.

NOG GEEN REACTIES. LAAT ALS EERSTE EEN REACTIE ACHTER.

Plaats een reactie